UAB „
CCM Baltic” – tai viena statybos bendrovių Lietuvoje.

Įmonės veikla sukoncentruota į pagrindines statybų verslo kryptis:
 • gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • gamtosauginiai statiniai;
 • kultūros paveldo statiniai;
 • inžineriniai tinklai;
 • projektavimo darbai;
 • projektų valdymas.
Mūsų galimybes ir inžinerinį - techninį pasirengimą patvirtina Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas Nr. 6214, Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-1079.Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos atestuoti inžinieriai, susipažinę su naujausiomis statybos darbų technologijomis, sugebantys įgyvendinti sudėtingiausių konstrukcijų projektus. Patyrę UAB „CCM Baltic“ darbuotojai gali konsultuoti nuo pat pirmųjų projekto įgyvendinimo dienų. Jų veiklą apima galimybių studijavimas, analizė, strateginis planavimas, inžinerinis konsultavimas, projektavimas, projekto statyba ir valdymas bei kitos paslaugos. Tarp atskirų įmonės skyrių yra glaudus bendradarbiavimas, leidžiantis visą energiją nukreipti verslui ir darbui, įgyvendinant klientų užsakymus.
UAB
„CCM Baltic“ atliekami statybos ir projektavimo darbai apdrausti privalomuoju rangovo civilinės atsakomybės, statybinių rizikų (CAR) bei statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimais.
UAB „CCM Baltic“ veikloje ir įgyvendinant visus projektus vadovaujamasi įdiegtomis ir sertifikuotomis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemomis:
 • ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005
 • OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008
 


 • LR ūkio ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymu UAB „CCM Baltic“ pratęstas įrašymas į NATO konkursų dalyvių sąrašą.
 • Sėkmingo verslo įmonė 2012
 • Lietuvos statybininkų asociacijos narė
 • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė
 • Šiaulių pramonininkų asociacijos narė

Apjungę savo galimybes, žinias ir patirtį, mes galime imtis sudėtingų statybos projektų, reikalaujančių protingų ir kompleksinių inžinerinių sprendimų.